Vad är Avesta Art?

Den slaggstenskimrande gamla järnbrukshyttan har förvandlats från tung, sotig, mullrande industrimiljö till mötesplats för konst, historia och teknik. Sedan 2004 är det samlande namnet för denna storslagna gamla järnbruksanläggning – VERKET. Konstbiennalen tar fasta på det svenska begreppet art – sätt; dvs. olika uttryckssätt. Utställningens ambitioner är att locka nya grupper av besökare samt tillföra…

Håkan Lidbo (SE)

Håkan Lidbo är musikproducent som idag jobbar mer laborativt och konstnärligt med egna projekt. I Avesta Art kommer han visa ”Big Beat” som är en stor (10x3m) interaktiv trummaskin där man tillsammans skapar rytmer. Håkan ser den som en social mötesplats, då ju fler som skapar tillsammans ges möjlighten att upptäcka nya ljud och melodier.…

Micael Dahlén (SE)

Micael Dahlen är professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, flitigt anlitad föreläsare också utanför universitetsvärlden, författare till de uppmärksammade böckerna Nextopia: livet, lyckan och pengarna i förväntningssamhället, porträttboken Monster om mördare och romanen Livet på Mars. I Avesta Art 2015 gör han sitt första arbete med bildkonst. Med Leonardo da Vincis Mona Lisa som…