I skogen ibland (SE)

(Jens Peterson-Berger, Olov Ylinenpää) Verket ”Glänta” gjorde stor succé under Avesta Art 2014 och inför årets utställning har nya dimensioner lagts till verket. Verket består utav ljudverk och installation, där besökarna kan interagera via en magisk matta, vilken påverkar ljudverkets karaktär.