borderline_2Ingalena Klenell

f.1949

 

Glasinstallation

"Borderland"

 

Installationen är kopplat till metall, eld, industrialism och plats och visar en resa i industrialisering. Materialet, glaset, kan i sig betraktas ur bruksmiljöns olika aspekter. Borderland är en fördjupning av mötet med platsen Tacoma i USA, dess historia och utveckling.  I Avesta Art kopplas innehållet till järnverket och forsens betydelse. Titeln "Borderland" syftar också på den psykiska plats där leken, fantasin och kreativa processer har sin spelplan. Det fragila glasets uttryck och transparens kopplas samman med de flyktiga sinnebilder som lätt skapas, uppenbarar sig och glider iväg i en miljö där närvaron av historien känns så påtaglig, kraftfullt och fragilt på en och samma gång.

 

 www.ingalena.klenell.com

© • AVESTA KOMMUN • VERKET • Kanalvägen 1 • 774 41 AVESTA • 0226-645162 • verket@avesta.se
Prenumerera på evenemang:
Kalender RSS
Verket i sociala medier:
YouTube facebook
Gilla Verkets sida: