Jan Stenmark (SE)

Jan skapar träffsäkra collage fyllda med skarp humor med innehållsmässig tidlöshet. Människan är i centrum och han tar upp och ironiserar runt vardagen, våra ofta bisarra beteenden, varat, relationen till andra och omvärlden, vad vi sysslar med och vår inre privata tankesfär. Bildspråket är ofta hämtat från och inspirerat av 1950-60-talen.