IC-98 (FI)

(Patrik Söderlund, Visa Suonpää) IC-98 kommer att visa videoverket ”Abendland” där de kombinerar forskning, teckning och animation. Centralt i verket är berättelsen och frågor som berör natur, kultur, politisk och social struktur. Abendland sträcker sig in i en tid där människan inte längre finns, men där dess påverkan varit av avgörande karaktär. IC-98 kommer även…

KREATIV TORSDAG Hösten 2015

3 december kl 16.30-18.00 Önsketema
Vi kommer gemensamt överens om ett önsketema (vid ett tidigare tillfälle).
Idag är det möjligt att utföra det som valdes!
Även Julklappsakuten-chans att fixa de bästa julklappar släkten kan få!