IC-98 (FI)

(Patrik Söderlund, Visa Suonpää) IC-98 kommer att visa videoverket ”Abendland” där de kombinerar forskning, teckning och animation. Centralt i verket är berättelsen och frågor som berör natur, kultur, politisk och social struktur. Abendland sträcker sig in i en tid där människan inte längre finns, men där dess påverkan varit av avgörande karaktär. IC-98 kommer även…

MY LIGHT FUTURE

  Årets Avesta Art avslutas samtidigt som vi inviger en ny konstutställning i Avesta centrum. Tillsammans med den tidigare Avesta Art-konstnären och ljuskonstnären Aleksandra Stratimirovic förverkligar vi nu konstprojektet MY LIGHT FUTURE.  Konsten tar nu plats i det offentliga rummet, i skyltfönster och butiker längs Kungsgatan i Avesta. Aleksandra Stratimirović, är bosatt i Stockholm, född…

Details