IC-98 (FI)

(Patrik Söderlund, Visa Suonpää) IC-98 kommer att visa videoverket ”Abendland” där de kombinerar forskning, teckning och animation. Centralt i verket är berättelsen och frågor som berör natur, kultur, politisk och social struktur. Abendland sträcker sig in i en tid där människan inte längre finns, men där dess påverkan varit av avgörande karaktär. IC-98 kommer även…

Konsttävling

Konsttävling i Avesta Vill du skapa ett konstverk som visas oktober- april i Avesta Galleria? Tävlingen gäller att skapa ett konstverk som visas på Avesta Gallerias ena entrévägg (ingången från stora parkeringen). Konstverket ska vara tvådimensionellt men kan även vara en relief. Då verket ska vara utomhus, dock skyddat av tak, skall det vara skapat…

Läs mer