Vad är Avesta Art?

  Konstutställningen Avesta Art introducerades 1995. Redan utställningsnamnet rymmer flera dimensioner. Konsthallen är av unik art, där varje konstnär står inför utmaningen att skapa ett samspel – kontrast eller harmoni – med industriarvets egna starka uttryck i material och monumental arkitektur. Med konstnärliga tolkningar som tillägg i en näst intill orörd industrimiljö ges också industriarvet…

Jan Stenmark (SE)

Jan skapar träffsäkra collage fyllda med skarp humor med innehållsmässig tidlöshet. Människan är i centrum och han tar upp och ironiserar runt vardagen, våra ofta bisarra beteenden, varat, relationen till andra och omvärlden, vad vi sysslar med och vår inre privata tankesfär. Bildspråket är ofta hämtat från och inspirerat av 1950-60-talen.

Björn Lövins Galleri

Känslor av andakt och vördnad infinner sig i Björn Lövins galleri, Avesta Art. Högresta, stiliga och värdiga står här ”Dädsker”. Vid en första anblick tycks skulpturerna hålla slaggstensmuren på plats. I själva verket ger de sitt stöd till var och en av oss – till människovärdet. Titlen ”Dädsk” ska utläsas ”Det är du som kan!”.…